Beef – Shepherds Pie Mini – GF

$9.00

Gluten Free Icon

ingredients – beef tin tomato garlic onion gluten free stock tomato paste carrot celery herbs rosemary mash potato mozzerella cheese

Scroll to Top