BEEF – Shepherds Pie with Potato Gems – GF

$35.00

FAMILY FAV – ESPECIALLY FOR THE KIDS!

INGREDIENTS – BEEF TOMATO PASTE CELERY ONION GARLIC CARROT TOMATO OLIVE OIL SEA SALT POTATO GEMS WHTE POTATO MOZZERELLA

GLUTEN FREE

Scroll to Top